Gardziel
Jest to kilkumetrowej wysokości, bardzo stroma dolina górskiego potoku wycięta w skałach twardych odpornych na wietrzenie. czytaj dalej
Genezy gruntów spoistych
Na terenie Polski, w przeszłości geologicznej mieliśmy 4 okresy zlodowaceń i odwilży. Doprowadziło to do zdeformowania istniejącego układu warstw geologicznych.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geosyntetyki
Geodzianiny
Geodzianiny są to wyroby włókiennicze powstałe w procesie dziania.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geologia | Geotechnika i geoinżynieria
Geofizyczne metody i ich przydatność
Zestawienie przydatności i stosowalności poszczególnych metod geofizycznych: czytaj dalej
Geohydrologia
Geohydrologia jest to nauka o wodzie.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geotechnika i geoinżynieria
Geoinżynieria
Geoinżynieria jest to dziedzina nauki i techniki zajmująca się metodami ulepszania gruntów i skał oraz materiałów gruntowych w budowlach ziemnych.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Geokomórki - wyznaczanie wysokości materaca
Na wysokość i szerokość komórki mają wpływ dwa czynniki..kąt nachylenia skarpy i rodzaj materiału obsypki (kąt tarcia wewnętrznego ?). czytaj dalej
Geokompozyty
Geokompozyty to wyroby geosyntetyczne o bardzo różnych właściwościach.. czytaj dalej
Geologia
Geologia - dziedzina nauki zajmująca się historią i budową Ziemi.. czytaj dalej
Geologia inżynierska
Geologia inżynierska - dział geologii zajmujący się wpływem działalności technicznej człowieka na przypowierzchniową.. czytaj dalej
Geomata bitumiczna
Jest to konglomerat łączący w sposób termiczny mieszankę asfaltową.. czytaj dalej
Geomaty
Są to materiały przestrzenne o bezładnej konstrukcji z polimerowych.. czytaj dalej
Geomembrana z wypustkami
Geomembrany z wypustkami to specjalnie produkowane konstrukcje.. czytaj dalej
Geomembrany
Są to geosyntetyki nieprzepuszczalne uniemożliwiające swobodny.. czytaj dalej
Geomembrany - mocowanie do murku betonowego
Zakotwienie krawędzi geomembrany we wszelkiego typu zbiornikach jest zadaniem wieńczącym dzieło uszczelnienia.. czytaj dalej
Geomembrany HDPE - Rzeczywiste przypadki na budowie
W dużej ilości przypadków rzeczywistość na budowie bywa odmienna od wszelkich założeń. Na podstawie własnych, ponad 25 letnich doświadczeń.. czytaj dalej
Geomembrany HDPE - Zasady prawidłowego projektowania i wykonywania
Tematyka związana z budowlami z udziałem geosyntetykow z racji uwarunkowań jest dziedziną interdyscyplinarną. Łączy w sobie interpretację parametrów fizyko-mechanicznych.. czytaj dalej
Geomembrany HDPE-Zasady prawidłowego projektowania
Tematyka związana z budowlami z udziałem geosyntetykow z racji uwarunkowań jest dziedziną interdyscyplinarną. Łączy w sobie interpretację parametrów.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.