Geokompozyty to wyroby geosyntetyczne o bardzo różnych właściwościach, zastosowaniach i pełnionych funkcjach.  Zgodnie z zapisem w normie PN EN ISO 10318:2005 jest to materiał w skład, którego wchodzi co najmniej jeden z szerokiej gamy geosyntetyków. Łączenie poszczególnych „komponentów”, czyli wartsw geosyntetyków odbywa się poprzez wzajemne wiązanie, sklejanie, zszywanie, zgrzewanie lub tkanie. Stosowanie geokompozytów wymaga solidnego przygotowania merytorycznego od projektanta i wykonawcy robót, dlatego że materiał ten jest swoistą hybrydą o bardzo różnych parametrach technicznych zastosowaniach.


Fot. 1. Geokompozyty czterowarstwowe i trójwarstwowe używane jako filtry odwrotne lub warstwy ochronne na geomembranach

 


Fot. 2. Geokompozyt trójwarstwowy (geomembrana-warstwa ochronna z geowłokniny - geowłóknina filtracyjna)


Fot. 3. Geomembrana połączona z geowłókniną


Fot. 4. Geokompozyt trójwarstwowy (geowłóknina filtracyjna - geomata jako rdzeń filtracyjny - geowłóknina filtracyjna)


Fot. 5. Geokompozyt trójwarstwowy po odwinięciu górnej części (geowłóknina filtracyjna - geomata jako rdzeń filtracyjny - geowłóknina filtracyjna)


Fot. 6. Geokompozyt skaładający się z geosiatki i maty antyerozyjnej połączony termicznie w węzłach


Fot. 7. Geotkanina z pętlami jako warstwa antyerozyjna do zastosowań na skarpach również odwodnych


Fot. 8. Geokompozyt zbrojący składający się z różnych żeber podłużnych i poprzecznych połączonych termicznie


Fot. 9. Geokompozyty do tworzenia zielonych dachów