Obciążenie, przy którym nie następuje wypieranie gruntu spod fundamentu, nazywamy nośnością gruntu. Wytrzymałość gruntu dotyczy próbek gruntu, przy czym pod pojęciem wytrzymałości próbki rozumiemy wartość obciążenia powodującego jej zniszczenie. Wszystkie kryteria wytrzymałościowe z teorii plastyczności opracowane były na podstawie badań laboratoryjnych. Należy podkreślić, że nie ma dotychczas jednolitej teorii z zastosowaniem do wszystkich gruntów. Zasadniczą trudnością jest zmiana parametrów wytrzymałościowych w trakcie badań. Wyraźna zależność nie jest tylko funkcją stanu naprężenia i stanu odkształcenia, ale również należy uwzględnić historię obciążenia. Współczynnik prekonsolidacji OCR jest tą zależnością. Przy rozpatrywaniu ośrodka gruntowego i zagadnień przestrzennych występują różne stany naprężenia i odkształcenia w poszczególnych punktach półprzestrzeni. Tym samym dotyczy to różnych właściwości nawet w przypadku gruntów jednorodnych. W ośrodku gruntowym możliwe jest wystąpienie w poszczeg& Pozostało jeszcze 90% tekstu