Badanie spójności gruntu (cu) penetrometrem tłoczkowym należy wykonywać jako uzupełnienie badań makroskopowych. Penetrometr tłoczkowy z końcówką oraz z urządzeniem do pomiaru granicznej siły wciskania Qf  przedstawiony jest na rys.1. Na końcówce  powinien być oznaczony trwale poziom, do którego należy wciskać końcówkę w grunt. Podziałka urządzenia pomiarowego powinna wskazywać wartości cu, w kG /cm2, zgodnie ze wzorem:

cu = Kpp∙ Qf

w którym:
Kpp - współczynnik cechowania   
A    - pole  przekroju  poprzecznego  końcówki, cm2 (A = 0,316 cm2),
Nc   - współczynnik nośności gruntu (Nc = 5,14)
Qf     - graniczna siła wciskania, kG.


Rys. 1. Schemat penetrometru tłoczkowego z końcówką


Fot. 1. Penetrometr tłoczkowy z końcówką oraz z urządzeniem do pomiaru granicznej siły wciskania

 

Powierzchnia gruntu przeznaczonego do badań powinna być wyrównana. W tak przygotowany grunt należy wcisnąć końcówkę powoli i równomiernie. Gdy końcówka zagłębi się w grunt do oznaczonego na niej poziomu, należy odczytać na podziałce pomiarowej wartość spójności gruntu (cu). Badanie należy przeprowadzać w co najmniej pięciu punktach powierzchni gruntu.