Badania geofizyczne stanowią grupę metod badawczych badań polowych podłoży gruntowych. 

Do metod tych należą :

badania geofizyczne powierzchniowe : elektrooporowe z tomografią elektrooporową ERT, sejsmiczne, grawimetryczne, elektromagnetyczne, badania geofizyczne otworowe : prześwietlenia elektrooporowe, sejsmiczne, radarowe.

Badania geofizyczne, coraz częściej stosowane w praktyce inżynierskiej i geologicznej, w krajowej normalizacji traktowane są jednak marginalnie. W normie EC-7-2 nie zdefiniowano tych badań nie podano również zakresu badań geofizycznych, ani  metodyki badań. Możn Pozostało jeszcze 90% tekstu