Kategoria: Geotechnika i geoinżynieria

Metody wzmacniania podłoży gruntowych
Obecnie na rynku wykonawczym istnieje szereg metod i technologii wzmacniania  podłoży gruntowych i nasypów, między innymi : osuszanie gruntu.. czytaj dalej
Drgania cykliczne i zjawiska towarzyszące w gruntach
W praktyce zależność pomiędzy naprężeniem i odkształceniem w warunkach obciążenia cyklicznego określa się z badań laboratoryjnych prób gruntu bądź z badań polowych. czytaj dalej
Drgania drogowe i obciążenia cykliczne
Efekty te są pochodzenia użytkowego wynikające z przejazdu sprzętu kołowego, kolejowego, budowlanego, pracy maszyn i in. Szczególnie uciążliwy i w wielu przypadkach.. czytaj dalej
Drgania sejsmiczne vs. układ sił w zboczu
W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka (lub pola). Wyróżniane w teorii fal.. czytaj dalej
Eksfiltracja
Jest to zjawisko odwrotne do infiltracji i charakteryzuje się  przenikaniem.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geologia | Geotechnika i geoinżynieria
Geofizyczne metody i ich przydatność
Zestawienie przydatności i stosowalności poszczególnych metod geofizycznych: czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geotechnika i geoinżynieria
Geoinżynieria
Geoinżynieria jest to dziedzina nauki i techniki zajmująca się metodami ulepszania gruntów i skał oraz materiałów gruntowych w budowlach ziemnych.. czytaj dalej
Gytie
Zgodnie z normą PN-86/B-02480 wśród gruntów organicznych wyróżnia się gytie Gy - namuły z zawartością węglanu wapnia ponad 5%, który może wiązać szkielet gruntu.. czytaj dalej
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - rozumie się przez to stopień skomplikowania obiektu budowlanego, złożoność warunków.. czytaj dalej
Kategorie metod pobierania prób skał
W zależności od jakości próby wyznaczono 3 kategorie metod pobierania prób: kategoria A, kategoria B, Kategoria C.. czytaj dalej
Klasyfikacja osadów organicznych
Dla większości gruntów organicznych naturalnym środowiskiem sedymentacyjnym są jeziora i bagna. Wśród osadów jeziornych dominują: biogeniczne, hydrogeniczne i  mineralne.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geotechnika i geoinżynieria
Kolumny GEC
Kolumny z piasku lub kruszywa w osłonie geotekstylnej formowane metodą pali Franki z wypełnionego piaskiem „rękawa” geotekstylnego stosowano w Polsce już w latach 90.. czytaj dalej
Kontrbankiety
Kontrbankiety, czyli boczne ławy dociskowe są swoistym zabiegiem poszerzenia powierzchni docisku nasypu i podstawową formą zapobiegania wyporowi gruntów spod nasypów czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geotechnika i geoinżynieria
Kwasowość (pH) środowiska organicznego
Każdy typ gruntów organicznych charakteryzuje się odmiennymi właściwościami inżyniersko-geologicznymi. Wynika to przede wszystkim z innych warunków sedymentacji, co sprawia.. czytaj dalej
Mikrosejsmy
Mikrosejsmy są to drgania gruntu od ruchu pojazdów i maszyn.  Są to drgania rzędu 0,1 – 1 μm   i  o okresach 0,05 – 1,2 sek.. czytaj dalej
Parasejsmiczne obciążenia
Obciążenia parasejsmiczne w niektórych źródłach literaturowych utożsamiane są z obciążeniami dynamicznymi pochodzącymi od: ruchu kolejowego, drogowego.. czytaj dalej
Parasejsmiczne obciążenia vs. stateczność obiektów
W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka (lub pola). Wyróżniane w teorii fal.. czytaj dalej
Parcie gruntu vs. drgania cykliczne
Parcie poziome gruntu działające na ścianę oporową, pochodzące od trzęsienia ziemi lub drgań parasejsmicznych zwiększa się chwilowo na skutek drgań gruntu.. czytaj dalej
Sufozja
Sufozją nazywane jest zjawisko przemieszczania się pod wpływem ruchu wody drobnych cząstek gruntu w porach jego szkieletu. Cząstki mogą.. czytaj dalej
Torfy
Zgodnie z normą PN-86/B-02480 wśród gruntów organicznych wyróżnia się torfy ( T ) - grunty powstałe z obumarłych i podlegających stopniowej karbonizacji części roślin.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.