Kategoria: Geotechnika i geoinżynieria

Metody wzmacniania podłoży gruntowych
Obecnie na rynku wykonawczym istnieje szereg metod i technologii wzmacniania  podłoży gruntowych i nasypów, między innymi : osuszanie gruntu.. czytaj dalej
Kaskada
Kaskady są konstrukcjami przeciwdziałającymi erozyjnemu oddziaływaniu.. czytaj dalej
Drgania cykliczne i zjawiska towarzyszące w gruntach
W praktyce zależność pomiędzy naprężeniem i odkształceniem w warunkach obciążenia cyklicznego określa się z badań laboratoryjnych prób gruntu bądź z badań polowych. czytaj dalej
Drgania drogowe i obciążenia cykliczne
Efekty te są pochodzenia użytkowego wynikające z przejazdu sprzętu kołowego, kolejowego, budowlanego, pracy maszyn i in. Szczególnie uciążliwy i w wielu przypadkach.. czytaj dalej
Drgania sejsmiczne vs. układ sił w zboczu
W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka (lub pola). Wyróżniane w teorii fal.. czytaj dalej
Eksfiltracja
Jest to zjawisko odwrotne do infiltracji i charakteryzuje się  przenikaniem.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geologia | Geotechnika i geoinżynieria
Geofizyczne metody i ich przydatność
Zestawienie przydatności i stosowalności poszczególnych metod geofizycznych: czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geotechnika i geoinżynieria
Geoinżynieria
Geoinżynieria jest to dziedzina nauki i techniki zajmująca się metodami ulepszania gruntów i skał oraz materiałów gruntowych w budowlach ziemnych.. czytaj dalej
Rów infiltracyjny
Rów infiltracyjny ma z reguły kształt prostokątny ze ścianami.. czytaj dalej
Rów odprowadzający
Rowy odprowadzające służą do szybkiego odprowadzenia wody.. czytaj dalej
Gytie
Zgodnie z normą PN-86/B-02480 wśród gruntów organicznych wyróżnia się gytie Gy - namuły z zawartością węglanu wapnia ponad 5%, który może wiązać szkielet gruntu.. czytaj dalej
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - rozumie się przez to stopień skomplikowania obiektu budowlanego, złożoność warunków.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.