Dalba
Dalba jest samodzielną konstrukcją morską lub rzeczną.. czytaj dalej
Deflacja
Pojęcie typowo geologiczne. Deflacja jest to zjawisko eoliczne, polegające na wywiewaniu przez wiatr z dużych obszarów.. czytaj dalej
Delta rzeki
Przy zaniku prądu, rzeka odkłada cały przemieszczany materiał ilasty tworząc charakterystyczne stożki ujściowe nazywane deltami.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Denudacja
Jest to całokształt procesów geologicznych przenoszenie przez wodę i wiatr zwietrzelin i naruszonych skał z wyniosłości terenu Ziemi w dół.. czytaj dalej
Deszcze ciągłe
Zwane inaczej długotrwałymi mają stosunkowo małe natężenie, padają z przerwami i obejmują obszary większe od obszarów objętych deszczami krótkotrwałymi.. czytaj dalej
Deszcze krótkotrwałe
Deszcze krótkotrwałe zdarzają się najczęściej w okresie letnim i występują w postaci ulew, nawałnic lub tzw. oberwania chmury.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Hydrologia
Dębskiego wzory
Wzory prof. Dębskiego służą do obliczania przepływów na podstawie opadów.. czytaj dalej
Dokumentacja badań podłoża gruntowego
Dokumentacja badań podłoża gruntowego ? rozumie się przez to opracowanie.. czytaj dalej
Dokumentacja eksploatacji i konserwacji urządzeń melioracyjnych
Dobrze sporządzona ewidencja oraz ciągłe bieżące jej uzupełnianie stanowi.. czytaj dalej
Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Dokumentacja geologiczno-inżynierska - rozumie się przez to opracowanie zawierające wyniki badań i analizy niekorzystnych warunków geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych.. czytaj dalej
Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inż. w budownictwie. Błędy i ich konsekwencje.
Problematyka geotechnicznych badań podłoży gruntowych oraz fundamentowania jest jednym z podstawowych elementów każdego procesu inwestycyjnego. Przecież każda inwestycja wiąże się z posadowieniem na gruncie.. czytaj dalej
Dokumentacja i badania dla I kategorii geotechnicznej
Badania kategorii I dotyczą tylko prostych warunków gruntowych. Wstępne informacje o występowaniu prostych warunków gruntowych można uzyskać z materiałów geologicznych i archiwalnych profili.. czytaj dalej
Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej
Program powinien określać zadania i podawać sposoby ich rozwiązania oraz zawierać specyfikację badań terenowych i laboratoryjnych.. czytaj dalej
Dokumentacja i badania dla III kategorii geotechnicznej
Budowle zaliczone do kategorii III wymagają szczególnie dokładnego i wnikliwego zbadania podłoża gruntowego oraz opracowania również dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie.. czytaj dalej
Dokumentowanie podłoża w procesie inwestycyjnym - etapy
Określane w badaniach właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów mają zatem bezpośredni wpływ zarówno na stateczność obiektu, jak i jego osiadania czy warunki realizacji. Zasięg tej strefy w każdym przypadku może być inny.. czytaj dalej
Dokumentowanie geotechniczne i geologiczno-inżynierskie
Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do pełnej zgodności stanu polskiego prawa z Eurokodem 7.. czytaj dalej
Drenaż opaskowy
Drenaże opaskowe stosuje się w celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania wód gruntowych jak i infiltrujących na podziemne części obiektów budowlanych.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.