Pojęcie typowo geologiczne. Deflacja jest to zjawisko eoliczne, polegające na wywiewaniu przez wiatr z dużych obszarów drobnych cząstek materiału skalnego – piasku i pyłu.