Kategoria: Skarpy, zbocza, nasypy i wykopy

Drgania sejsmiczne vs. układ sił w zboczu
W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka (lub pola). Wyróżniane w teorii fal.. czytaj dalej
Elastyczne materace betonowe
Elastyczne materace betonowe na podkładzie z geotkaniny są optymalnym rozwiązaniem zabezpieczenia nabrzeży i skarp odwodnych.. czytaj dalej
Erozyjność stoku naturalnego
Zdjęcie gruntu rodzimego - naturalnego pokrycia, takiego jak humus lub wyższa szata roślinna - drzewa i krzewy może spowodować ogromny.. czytaj dalej
Zabezpieczenia przeciwerozyjne - rodzaje
Wody opadowe w postaci intensywnych lub nawalnych deszczy infiltrujące w warstwy obsypki, nasypy, skarpy lub stoki naturalne powodują niejednokrotnie olbrzymie zniszczenia.. czytaj dalej
Konieczność określania stateczności skarp
Od dłuższego czasu stosuje się różne dodatki w gruntach celem polepszenia jego właściwości. Przeszło 3 tysiące lat temu w starożytnym Babilonie stosowano formy dzisiejszych geowłóknin w postaci.. czytaj dalej
Sufozja
Sufozją nazywane jest zjawisko przemieszczania się pod wpływem ruchu wody drobnych cząstek gruntu w porach jego szkieletu. Cząstki mogą.. czytaj dalej
Geomaty
Są to materiały przestrzenne o bezładnej konstrukcji z polimerowych.. czytaj dalej
Geowłókniny
Otrzymywane są z bezładnie, przypadkowo ułożonych włókien ciągłych lub ciętych.. czytaj dalej
Geowyroby ze sznurka
Są to materiały ze sznurków jutowych biodegradowalnych.. czytaj dalej
Bezpieczne pochylenia skarp
Przy ustalaniu bezpiecznego pochylenia skarp należy mieć na uwadze.. rodzaj gruntów, w których wykonywana będzie skarpa.. czytaj dalej
Erozja gruntów
Erozja gruntu na ogół nie towarzyszy robotom inżynieryjnym. Jednak jest faktem, że zdjęcie gruntu rodzimego naturalnego pokrycia, takiego jak humus lub wyższa szata roślinna drzewa.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Skarpy, zbocza, nasypy i wykopy
Osuwiska - Cz.I
Osuwiskiem nazywamy nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, w tym mas skalnych podłoża i powierzchniowej zwietrzeliny spowodowane zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie i okolicy.. czytaj dalej
Nasyp budowlany i makroniwelacja
Nasypem nazywamy warstwę  lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności człowieka... czytaj dalej
Nasypy - projektowanie
Wymagania ogólne Nasypy należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Projekty stanowiące dokumentację projektową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami... czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.