Pachoł cumowniczy
Zwany również polerem lub knechtem, jest urządzeniem cumowniczym.. czytaj dalej
Pale przemieszczeniowe
Wykonanie pali przemieszczeniowych, znanych również jako pale SDP  (ang. Soil Displacement Piles), pale FDP (ang. Full Displacement Piles) lub kolumny CMC (Controled Modulus Column).. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Paleozoik
Paleozoik.. czytaj dalej
Pałatka geomembranowa
W trakcie przewozów kolejowych, przeładunków toksycznych substancji oraz w trakcie tankowania lokomotyw dochodzić może do skażenia środowiska z zanieczyszczeniem gruntów i wód gruntowych.. czytaj dalej
Parametry efektywne i całkowite gruntów
Obliczeniowy opór graniczny podłoża wyznacza się przy założeniu granicznego stanu naprężeń ( na całej powierzchni poślizgu ) określanego wg wzoru Coulomba-Mohra.. czytaj dalej
Parasejsmiczne obciążenia
Obciążenia parasejsmiczne w niektórych źródłach literaturowych utożsamiane są z obciążeniami dynamicznymi pochodzącymi od: ruchu kolejowego, drogowego.. czytaj dalej
Parasejsmiczne obciążenia vs. stateczność obiektów
W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka (lub pola). Wyróżniane w teorii fal.. czytaj dalej
Parcie cieczy na ściany płaskie oraz zagłębienie środka parcia
Parcie cieczy na ściany płaskie oraz zagłębienie środka parcia.. czytaj dalej
Parcie dwustronne na ścianę pionową - metoda wykreślna
Parcie wypadkowe równe będzie różnicy parć.. czytaj dalej
Parcie gruntu vs. drgania cykliczne
Parcie poziome gruntu działające na ścianę oporową, pochodzące od trzęsienia ziemi lub drgań parasejsmicznych zwiększa się chwilowo na skutek drgań gruntu.. czytaj dalej
Parcie hydrodynamiczne
Parciem (naporem lub uderzeniem) hydrodynamicznym nazywamy.. czytaj dalej
Parcie hydrostatyczne dla figur płaskich - przykłady
Przykłady parcia dla najczęściej spotykanych figur płaskich.. czytaj dalej
Parowanie
Na parowanie terenowe wpływ mają procesy fizyczne, biologiczne i gospodarcze. Wielkości parowania w praktyce oblicza się , m.in. za pomocą wzorów Turca, Kollisa, Kootena i Ostromęckiego.. czytaj dalej
Pielęgnacja betonu
Właściwa pielęgnacja betonu jest czynnikiem niezmiernie ważnym i decydującym dla otrzymania betonu o założonych właściwościach.. czytaj dalej
Planowanie badań podłoża
Rozpoznanie geotechniczne należy planować w taki sposób, żeby istotne informacje oraz dane geotechniczne były dostępne na każdym etapie projektowania.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.