OCHRONA GRUNTÓW I WÓD GRUNTOWYCH PRZED SKAŻENIEM SZKODLIWYMI SUBSTANCJAMI PRZY TRANSPORCIE KOLEJOWYM

W trakcie przewozów kolejowych, przeładunków toksycznych substancji oraz w trakcie tankowania lokomotyw dochodzić może do skażenia środowiska z zanieczyszczeniem gruntów i wód gruntowych. Nieszczelność połączeń, awarie w czasie przeładunków, różnego rodzaju uszkodzenia wagonów i cystern to najczęstsze przyczyny skażenia. W tego typu sytuacjach awaryjnych możliwość szybkiego reagowania w sposób zorganizowany minimalizuje ich skutki.

Rozwiązywanie tego typu problemów opiera się na zabezpieczeniu gruntów i wód gruntowych oraz pozytywnych opiniach dotyczących pałatek geomembranowych.

Pałatki są wykonywane ze zbrojonej polietylenowej geomembrany  o grubości 0,45 mm na podkładzie z geotkaniny jako warstwy wzmacniającej i ochronnej. Krawędzie pałatek są przeszyte podwójnym ściegiem. Dla wzmocnienia krawędzi i wytrzymałości pałatki wszywana jest lina poliestrowa o średnicy 10 – 12 mm. Natomiast do podwieszania pałatki pod wagonem lub bezpośrednio pod miejscem wycieku służą zanitowane metalowymi pierścieniami otwory o średnicy wewnętrznej 15 mm lub o wymiarach 10 mm x 70 mm (nity prostokątne).

Typowe wymiary wykonywanych pałatek wynoszą:

  • 2 x 2 m,
  • 4 x 4 m,
  • 6 x 4 m,
  • 8 x 4 m,

Fot. Widok rozłożonej i zaoczkowanej pałatki o wym.  4x6 m

 

Fot. Złożona pałatka w pokrowcu jako indywidualny pakiet zabezpieczający dla każdego składu pociągu

Odbiorcami tego typu pałatek były m.in.:

  • Zakłady Gospodarki Produktami Naftowymi,
  • Okręgowe Inspektoraty Ochrony Przeciwpożarowej,
  • PKP PLK , Oddziały Regionalne na terenie całej Polski,
  • PKP Energetyka, Cargo

Tego typu zabezpieczenia, ze względu na mały ciężar, elastyczność, dużą wytrzymałość na rozciąganie i odporność na przebicia oraz możliwość uzyskania niedużych wymiarów po złożeniu „w kostkę” i umieszczeniu w pokrowcu stanowią formę indywidualnych pakietów, przypisanych np. dla danej stacji lub składu prowadzącego cysterny i wagony z materiałami niebezpiecznymi.

Fot. Pałatka w akcji ratunkowej przy wycieku substancji niebezpiecznej z przewróconego wagonu cysterny

Pozytywne opinie, m.in. Okręgowego Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej potwierdziły skuteczność stosowania tych pałatek.