Geosyntetyczna bariera iłowa zwana również jako mata bentonitowa lub bentomata to swojego rodzaju geokompozyt o znikomej przepuszczalności. Trzonem tego materiału jest zmielony bentonit sodowy umieszczony pomiędzy geotekstyliami (mogą być to zarówno geowłókniny jak i geotkaniny). Zastosowanie tych barier łączy się  najczęściej ze zdolnością do samouszczelniania w składowiskach odpadów i ich rekultywacji, zbiornikach wodnych, rowach drogowych itd.


Maty bentonitowe