Kontrbankiety, czyli boczne ławy dociskowe są swoistym zabiegiem poszerzenia powierzchni docisku nasypu i podstawową formą zapobiegania wyporowi gruntów spod nasypów przy przekroczeniu stanu granicznego.

Rys.1. Strefy wyporu pod nasypem

 

Rys.2. Nasyp z kontrbankietami

Należy stwierdzić, że kontrbankiety są formą quasi odsadzek jak przy ławach fundamentowych, mających za zadanie przenieść obciążenia na większą powierzchnię

Rys. 3. Ława fundamentowa vs. nasyp z kontrbankietami

Nasyp posadowiony na gruntach słabonośnych i wysadzinowych, np. gruntach spoistych w stanie plastycznym i płynnym lub gruntach organicznych, powoduje znaczne odkształcenia, które w przypadkach krytycznych przybierają postać wyparcia podłoża związanego z osuwiskiem skarp lub jego zatonięciem ( pogrążaniem się ). Pozostało jeszcze 90% tekstu