Kaskady są konstrukcjami przeciwdziałającymi erozyjnemu oddziaływaniu płynącej wody. W przypadkach kiedy spadek dna rowów przekracza 15 % są stosowane bystrotoki lub kaskady. Kaskada składa się z szeregu stopni usytuowanych jeden za drugim i w ten sposób pozwala na bezpieczną zabudowę dna i skarp rowów lub kanałów. Zabudowę kaskadową projektuje się również wewnątrz przepustów poprzez pionowe przemieszczanie sekcji w płaszczyźnie ich styków lub wykorzystuje się gotowe prefabrykaty z przemieszczony Pozostało jeszcze 90% tekstu