Przedstawiamy Państwu oryginalną propozycję sprawdzenia poziomu swojej wiedzy i jej szybkiej weryfikacji w zakresie właściwości mechanicznych gruntów.

Wybierz prawidłową odpowiedź.

Quiz