Zjawisko kurzawki w gruntach nie jest zbyt częste i często jest ona mylona ze zwykłym nawodnieniem lub uplastycznieniem. Do wystąpienia kurzawki potrzebnych jest kilka warunków:

warstwa gruntów drobnoziarnistych lub pylastych równomiernie uziarnionych, grunty w stanie luźnym ID ⩽ 0,3 lub miękkoplastycznym i płynnym, woda gruntowa o zwierciadle napiętym, znaczny spadek hydrauliczny i duża prędkość przepływu wody w gruncie, stopień wilgotności gruntu Sr &g Pozostało jeszcze 90% tekstu