Kategoria: Hydrotechnika i hydraulika

Jazy - współrzędne korony według Creagera
Jest to krzywa, która przy swobodnym przepływie.. czytaj dalej
Jaz spadowy
W jazach spadowych struga przepływającej wody odrywa się.. czytaj dalej
Kaskada
Kaskady są konstrukcjami przeciwdziałającymi erozyjnemu oddziaływaniu.. czytaj dalej
Agrohydrologia
Agrohydrologia nauka o wodzie.. czytaj dalej
Obliczenie przepływu przez przelew o ostrej krawędzi
Obliczyć przepływ wody przez prostokątny przelew o ostrej krawędzi.. czytaj dalej
Eksfiltracja
Jest to zjawisko odwrotne do infiltracji i charakteryzuje się  przenikaniem.. czytaj dalej
Obliczenie światła przelewu bocznego
Obliczyć światło b tego przelewu niezbędne do przepuszczenia żądanego wydatku.. czytaj dalej
Geohydrologia
Geohydrologia jest to nauka o wodzie.. czytaj dalej
Obliczenie światła przelewu o szerokiej koronie
Przez przelew o szerokiej koronie przepływa woda.. czytaj dalej
Elastyczne materace betonowe
Elastyczne materace betonowe na podkładzie z geotkaniny są optymalnym rozwiązaniem zabezpieczenia nabrzeży i skarp odwodnych.. czytaj dalej
Obliczenie wydatku przelewu o szerokiej koronie
Obliczyć wydatek przelewu o szerokiej koronie.. czytaj dalej
Hydrobiologia
Hydrobiologia nauka zajmująca się zjawiskami życia.. czytaj dalej
Zabezpieczenia skarp przed sufozją
Skarpy wykopów i nasypów, powinny być poddane szerokiej analizie wstępnej, dobremu rozpoznaniu podłoża w ich rejonie, prawidłowemu zaprojektowaniu jak i niezbędnemu nadzorowi przy wykonawstwie.. czytaj dalej
Hydrochemia
Hydrochemia jest to nauka o chemicznych właściwościach.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.