Kategoria: Hydrotechnika i hydraulika

Agrohydrologia
Agrohydrologia nauka o wodzie.. czytaj dalej
Eksfiltracja
Jest to zjawisko odwrotne do infiltracji i charakteryzuje się  przenikaniem.. czytaj dalej
Geohydrologia
Geohydrologia jest to nauka o wodzie.. czytaj dalej
Elastyczne materace betonowe
Elastyczne materace betonowe na podkładzie z geotkaniny są optymalnym rozwiązaniem zabezpieczenia nabrzeży i skarp odwodnych.. czytaj dalej
Hydrobiologia
Hydrobiologia nauka zajmująca się zjawiskami życia.. czytaj dalej
Zabezpieczenia skarp przed sufozją
Skarpy wykopów i nasypów, powinny być poddane szerokiej analizie wstępnej, dobremu rozpoznaniu podłoża w ich rejonie, prawidłowemu zaprojektowaniu jak i niezbędnemu nadzorowi przy wykonawstwie.. czytaj dalej
Hydrochemia
Hydrochemia jest to nauka o chemicznych właściwościach.. czytaj dalej
Zabezpieczenia przeciwerozyjne w kanałach, rowach, rzekach
Warstwy przeciwerozyjne kanałów muszą spełniać wymagania dotyczące skarp oraz wytrzymywać działanie dodatkowych sił wywoływanych przepływem wody. We wszystkich metodach.. czytaj dalej
Hydrofizyka
Hydrofizyka to nauka zajmująca się fizyczną stroną.. czytaj dalej
Hydrogeologia
Hydrogeologia to nauka o wodzie podziemnej.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - Wykres 01 - objaśnienia - spływy jednostkowe
do obliczania spływów jednostkowych q0, q1, q2 według wzorów Iszkowskiego. q0 = 0,03117 · H· Cm · V · 0,2 – absolutna najniższa woda.. czytaj dalej
Hydrometria
Hydrometria nauka obejmująca obserwacje czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - Wykres 03 - Wielka woda zimowa
do obliczania wielkiej wody zimowej według wzoru Iszkowskiego dla terenów wybitnie nizinnych.. czytaj dalej
Hydronomia
Hydronomia nauka zajmująca się badaniem przyczyn.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.