Kategoria: Hydrotechnika i hydraulika

Ciśnienie spływowe
Przepływająca  przez grunt woda wywiera na szkielet gruntowy ciśnienie. Ciśnienie to w odniesieniu do jednostki objętości gruntu to nic innego jak ciśnienie.. czytaj dalej
Uderzenia hydrauliczne w rurociągach
W razie nagłego zamknięcia zaworu, zasunięcia zasuwy lub zatrzymania pompy, powstają w rurociągach tzw. uderzenia hydrauliczne (uderzenia wodne). Nagłe zatrzymanie przepływu cieczy.. czytaj dalej
Bloki betonowe do budowy falochronów stawianych i nabrzeży
Bloki betonowe są prefabrykowanymi elementami w konstrukcjach i obudowach falochronów i nabrzeży a także w ochronie brzegu morskiego. Bloki te mają zazwyczaj kształt prostopadłościanu.. czytaj dalej
Wskaźnik sufozyjności gruntów
Sufozją nazywane jest zjawisko przemieszczania się pod wpływem ruchu wody drobnych cząstek gruntu w porach jego szkieletu. Cząstki mogą być przesunięte do innego miejsca.. czytaj dalej
Bloki kształtowe do budowy falochronów narzutowych i ochrony brzegu
Bloki kształtowe (betonowe) tego przeznaczenia stanowią górną warstwę do rozpraszania energii fali nabiegającej. Do tej pory powstało bardzo dużo różnorodnych form o zróżnicowanych kształtach.. czytaj dalej
Bystrze
Bystrzem nazywana jest obudowa dna i skarp kanału na odcinku koryta (rys.1), gdzie spadek J > Jkr . Koryto jest odcinkiem łączącym górne i dolne stanowisko – ponuru z poszurem.. czytaj dalej
Bystrze – płyta wypadowa
W wypadzie, najczęściej zaopatrzonym w szykany następuje rozpraszanie energii kinetycznej strumienia. Jest to usprawnienie urządzeń do rozpraszania energii. W większości przypadków.. czytaj dalej
Umocnienia denne i brzegowe dla przepływów rwących i progów wodnych cz. 2
Umocnienia brzegowe i denne oznaczają budowle, których podstawowym zadaniem jest ochrona profilu cieku wodnego w określonych warunkach brzegowych i granicach.. czytaj dalej
Geotuba - nowoczesna technologia w budownictwie hydrotechnicznym
Elastyczne geotuby wykonane z wysokowytrzymałych geosyntetyków (geotkanin) napełniane refulatem, coraz częściej znajdują zastosowanie w realizacji projektów.. czytaj dalej
Falochron
Falochron stanowi budowlę osłaniającą obszar wodny i brzeg morski przed działaniem fal i sztormów a także chroniącą ujścia rzek i portów przed wdzieraniem się fal, zapiaszczaniem oraz nanosom rumowiska wleczonego.. czytaj dalej
Odskok Bidone'a
Z przejściem z ruchu nadkrytycznego w ruch podkrytyczny i odwrotnie mamy do czynienia na odcinkach kanałów o szerokości B, których dno posiada zmienny spadek.. czytaj dalej
Ostroga brzegowa
Jest to czynna budowla ochronna budowana jako sztuczne umocnienie brzegowe. Najczęściej występuje w postaci szczelnej lub ażurowej przegrody.. czytaj dalej
Falochron brzegowy
Jest to budowla chroniąca brzeg morski przed działaniem falowania morskiego i prądów morskich. Może być budowany w pewnym oddaleniu od brzegu lub jako budowle ograniczające.. czytaj dalej
Izbice
Izbica, czyli lodołam jest formą samodzielną lub związaną z filarem mostu i służy do jego ochrony w czasie pochodu lub spływu lodów rzeką.. czytaj dalej
Falochrony z kamieni narzutowych
Falochrony z kamieni narzutowych o różnej masie budowane są w miejscach gdzie energia fal jest stosunkowo duża.. czytaj dalej
Kawitacja
Kawitacją nazywamy tworzenie się pustych przestrzeni w cieczy tłoczonej lub zasysanej, przepływającej przez przewody. Zjawisko kawitacji występuje w lewarach, zwłaszcza jeżeli szczyt (wierzchołek) lewara.. czytaj dalej
Lepkość cieczy
Lepkość cieczy jest jej zdolnością do stawiania oporu przy wzajemnym przesuwaniu się cząsteczek cieczy o różnych prędkościach.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.