Kategoria: Hydrotechnika i hydraulika

Ciecz doskonała
Pojęcie cieczy doskonałej przyjęto w celu uproszczenia i wyeliminowania trudności przy matematycznych opisach niektórych zjawisk fizycznych zwłaszcza związanych z ruchem.. czytaj dalej
Ciecz rzeczywista
Przy wszelkiego rodzaju analizach i rozwiązywaniu tematów inżynierskich stosowany jest makroskopowy sposób analizy właściwości cieczy przy całkowitym pominięciu.. czytaj dalej
Ciśnienie bezwzględne
Ciśnienie bezwzględne lub absolutne jest to ciśnienie uwzględniające oprócz ciśnienia hydrostatycznego, wywołanego ciężarem własnym cieczy.. czytaj dalej
Ciśnienie hydrostatyczne
Jest to ciśnienie cieczy wywołane jej ciężarem własnym. Ciśnienie hydrostatyczne rośnie więc z głębokością, czyli na głębokości h pod.. czytaj dalej
Ciśnienie spływowe
Przepływająca  przez grunt woda wywiera na szkielet gruntowy ciśnienie. Ciśnienie to w odniesieniu do jednostki objętości gruntu to nic innego jak ciśnienie.. czytaj dalej
Uderzenia hydrauliczne w rurociągach
W razie nagłego zamknięcia zaworu, zasunięcia zasuwy lub zatrzymania pompy, powstają w rurociągach tzw. uderzenia hydrauliczne (uderzenia wodne). Nagłe zatrzymanie przepływu cieczy.. czytaj dalej
Bloki betonowe do budowy falochronów stawianych i nabrzeży
Bloki betonowe są prefabrykowanymi elementami w konstrukcjach i obudowach falochronów i nabrzeży a także w ochronie brzegu morskiego. Bloki te mają zazwyczaj kształt prostopadłościanu.. czytaj dalej
Wskaźnik sufozyjności gruntów
Sufozją nazywane jest zjawisko przemieszczania się pod wpływem ruchu wody drobnych cząstek gruntu w porach jego szkieletu. Cząstki mogą być przesunięte do innego miejsca.. czytaj dalej
Bloki kształtowe do budowy falochronów narzutowych i ochrony brzegu
Bloki kształtowe (betonowe) tego przeznaczenia stanowią górną warstwę do rozpraszania energii fali nabiegającej. Do tej pory powstało bardzo dużo różnorodnych form o zróżnicowanych kształtach.. czytaj dalej
Bystrze
Bystrzem nazywana jest obudowa dna i skarp kanału na odcinku koryta (rys.1), gdzie spadek J > Jkr . Koryto jest odcinkiem łączącym górne i dolne stanowisko – ponuru z poszurem.. czytaj dalej
Bystrze – płyta wypadowa
W wypadzie, najczęściej zaopatrzonym w szykany następuje rozpraszanie energii kinetycznej strumienia. Jest to usprawnienie urządzeń do rozpraszania energii. W większości przypadków.. czytaj dalej
Szerokie stosowanie geosyntetyków w budownictwie
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. Wzmacnianie podłoża znane jest od dawna.. czytaj dalej
Umocnienia denne i brzegowe dla przepływów rwących i progów wodnych cz. 2
Umocnienia brzegowe i denne oznaczają budowle, których podstawowym zadaniem jest ochrona profilu cieku wodnego w określonych warunkach brzegowych i granicach.. czytaj dalej
Falochron
Falochron stanowi budowlę osłaniającą obszar wodny i brzeg morski przed działaniem fal i sztormów a także chroniącą ujścia rzek i portów przed wdzieraniem się fal, zapiaszczaniem oraz nanosom rumowiska wleczonego.. czytaj dalej
Odskok Bidone'a
Z przejściem z ruchu nadkrytycznego w ruch podkrytyczny i odwrotnie mamy do czynienia na odcinkach kanałów o szerokości B, których dno posiada zmienny spadek.. czytaj dalej
Ostroga brzegowa
Jest to czynna budowla ochronna budowana jako sztuczne umocnienie brzegowe. Najczęściej występuje w postaci szczelnej lub ażurowej przegrody.. czytaj dalej
Falochron brzegowy
Jest to budowla chroniąca brzeg morski przed działaniem falowania morskiego i prądów morskich. Może być budowany w pewnym oddaleniu od brzegu lub jako budowle ograniczające.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.