Kanał ziemny, o wymiarach jak na rysunku 1, przegrodzono pionową prostokątną zasuwą. Obliczyć siłę P potrzebną do podniesienia zasuwy, jeżeli współczynnik tarcia wskutek oporów w prowadnicach AB, CD, blokach itd. wynosi f = 0,4. Ciężar zasuwy G = 2000 kG (19 600 N), szerokość zasuwy b = 3,0 m, wysokość zasuwy H = 4,0 m, cię­żar właściwy wody g = 1000 kG/m3 (9806,65 N/m3).

Pozostało jeszcze 90% tekstu