Stalaktyt, stalagmit i stalagnat są to formy naciekowe spotykane w jaskiniach. Woda opadowa nasycona dwutlenkiem węgla w atmosferze i w górnych warstwach powierzchni terenu, po zetknięciu ze skałą wapienną rozpuszcza ją, poszerzając w ten sposób wszelkie rozluźnienia, spękania i szczeliny. Ogólnie rzecz biorąc jest to wietrzenie chemiczne skał. W najprostszej postaci proces ten polega rozpuszczaniu się w wodzie pewnych minerałów zawartych w skałach lub nawet całych skał. Nieliczne tylko minerały rozpuszczają się w wodzie bezpośrednio i w łatwy sposób. Do takich minerałów należą sól kamienna i sole potasowe. Tego typu minerały są wypłukiwane ze skał bardzo łatwo i tym też należy tłumaczyć fakt, że nie spotykamy ich bezpośrednio na powierzchni terenu. Strużki wody infiltrując w głąb masywu łączą się w strumienie i potoki, które z kolei wymywają coraz większe korytarze i komory. W tych komorach, niejednokrotnie olbrzymich powstają stalaktyty – wiszące u góry komory i stalagmity tworzące się jako słupy w dolnych częściach komór. Wolno spływające krople wody nasycone węglanem wapnia tworzą wiszące formy stalaktytów. Jest to proces bardzo powolny. Przyrost 1 mm na długości trwa od kilku do kilkudziesięciu lat. Podczas spływu po stalaktycie, kropla wody, która nie odparowała spada na dno jaskini. W ten sposób zaczyna się powolny proces narastania i budowy stalagmitu poprzez wytrącanie kalcytu.


Fot. 1.  Stalaktyty zwisające ze stropowych części i stalagmity wyrastające na podłożu skalistym.

 

Oba te twory rosnąc zbliżają się do siebie i jeśli w trakcie tego procesu wzrostu nie nastąpi jego przerwanie, w końcu połączą się ze sobą tworząc stalagnat. Jedną z bardziej urokliwych jaskiń w Polsce jest Niedźwiedzia w Sudetach koło Kletna. To w tej jaskinie po zawaleniu się przegrody odkryto doskonale zachowany szkielet niedźwiedzia jaskiniowego.


Fot. 2.  Rekonstrukcja niedźwiedzia jaskiniowego przed wejściem do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

 

Znajdująca się w tej jaskini szata naciekowa może konkurować z innymi zagranicznymi rywalkami. Drugą taką jaskinią z bogatą szatą naciekową jest jaskinia Belianska na Słowacji.