Kategoria: Awarie i katastrofy budowlane

Awarie skarp nasypów i wykopów
Samoczynne ruchy mas gruntu na zboczach i skarpach zwane osuwiskami uważa się za jeden z istotnych procesów w inżynierii geotechnicznej. czytaj dalej
Awarie konstrukcji drogowych - przyczyny
Przyczyny awarii konstrukcji drogowych  można rozpatrywać ze względu na: źródła pochodzenia zagrożenia, które mogą być: czytaj dalej
Awaria budowlana-definicja
Ustawa ? Prawo budowlane używa pojęć uszkodzenia i awarie, ale ich nie definiuje. W związku z powyższym można opierać się na określeniach podanych przez ITB na potrzeby opinii i ekspertyz czytaj dalej
Awarie i uszkodzenia konstrukcji z wbudowanymi geosyntetykami
Wiele błędnych rozwiązań w zakresie stosowania geosyntetyków jest spowodowanych nieprzestrzeganiem podstawowej zasady, że materiały geotekstylne nigdy nie są samodzielną.. czytaj dalej
Błędy i przyczyny awarii
Najczęściej łamanymi podstawami dobrego wykonania elementów konstrukcyjnych.. czytaj dalej
Błędy podczas betonowania
Betonowanie konstrukcji niesie ze sobą ryzyko popełnienia błędów, które grożą łuszczącymi się, pękającymi wylewkami, zawilgoceniem elementów murowych, a nawet zawaleniem się elementów konstrukcji... czytaj dalej
Przykłady wybranych awarii i ich analiza
Tematyka związana z budownictwem z racji uwarunkowań jest dziedziną interdyscyplinarną. Łączy w sobie interpretację parametrów fizyko-mechanicznych gruntów zalegających w podłożu.. czytaj dalej
Awarie i uszkodzenia konstrukcji drogowych
Tematyka związana z budownictwem drogowym z racji uwarunkowań jest dziedziną interdyscyplinarną. Łączy w sobie interpretację parametrów fizyko-mechanicznych gruntów zalegających w podłożu.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Awarie i katastrofy budowlane
Awarie i uszkodzenia konstrukcji - geneza przyczyn
Spotykane najczęściej w praktyce inżynierskiej przyczyny awarii i uszkodzeń w konstrukcjach budowlanych można podzielić na następujące grupy.. czytaj dalej
Awarie w budownictwie
Tematyka związana z budownictwem z racji uwarunkowań jest dziedziną interdyscyplinarną. Łączy w sobie interpretację parametrów fizyko-mechanicznych gruntów zalegających.. czytaj dalej
Najczęstsze błędy w rozpoznaniu i dokumentowaniu geotechnicznym i geologiczno-inżynierskim i ich wpływ na projektowanie. Przyczyny, konsekwencje i zapobieganie
W Polsce dość powszechnie pokutuje błędna praktyka, że dla potrzeb budowlanych należy wykonać badania geologiczne, które zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym wykonuje geolog. Bezpodstawnie są one utożsamiane z badaniami geotechnicznymi.. czytaj dalej
Najczęstsze błędy w dokumentowaniu podłoży i ich konsekwencje
Do podstawowych przyczyn nieprawidłowości przy opracowywaniu dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich można również zaliczyć niezbyt powszechną znajomość różnicy między zawodem geotechnika a zawodem geologa inżynierskiego.. czytaj dalej
Osuwiska – zapobieganie i sposoby zabezpieczeń
Osuwiskiem nazywamy nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, w tym mas skalnych podłoża i powierzchniowej zwietrzeliny spowodowane zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie i okolicy.. czytaj dalej
Zapobieganie błędom projektowym i wykonawczym w robotach drogowych w aspekcie wybranych zagadnień geotechnicznych
Oczywistą rzeczą jest, że badania podłoża budowli mają kardynalne znaczenie w powodzeniu całej inwestycji. Wyniki badań decydują o poprawności obliczeń nośności i stateczności konstrukcji i powinny dać odpowiedź czy wzmacnianie podłoża jest w ogóle potrzebne.. czytaj dalej
Przyczyny katastrof-przykłady
Przykładowe przyczyny katastrof w budowanych obiektach, to głównie: podkopanie ściany szczytowej (np. wykonany wykop wzdłuż ściany, pod którą nie było fundamentu.. czytaj dalej
Stan graniczny konstrukcji
Stan graniczny to stan, poza którym konstrukcja przestaje.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.