Ilość normalnych opadów miesięcznych i rocznych w Polsce w wybranych stacjach
Ilość normalnych opadów miesięcznych i rocznych w Polsce w wybranych stacjach.. czytaj dalej
Infiltracja
Jest to zjawisko wnikania - przesączania się wody w głąb ośrodka gruntowego. Prędkość infiltracji zależy od porowatości.. czytaj dalej
Inżynier geotechnik
Geotechnika jest specjalizacją w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.. czytaj dalej
Iszkowskiego wzory
Do obliczenia przepływu na podstawie opadów najczęściej stosowane są następujące wzory.. czytaj dalej
Izbice
Izbica, czyli lodołam jest formą samodzielną lub związaną z filarem mostu i służy do jego ochrony w czasie pochodu lub spływu lodów rzeką.. czytaj dalej
Izobara
W meteorologii jest to krzywa na mapie rozkładu ciśnienia atmosferycznego, łącząca punkty odpowiadające jednakowym.. czytaj dalej
Izobata
Krzywa na mapie zbiornika wodnego łącząca punkty odpowiadające jednakowym.. czytaj dalej
Izochiety
Linie na mapie klimatycznej łączące punkty o jednakowych opadach. Wyznacza się je podobnie jak w geodezji np. warstwice.. czytaj dalej
Izohipsa
W meteorologii jest to krzywa na mapie klimatycznej łącząca punkty odpowiadające takiej samej wysokości nad poziomem morza.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.