Jest to zjawisko wnikania – przesączania się wody w głąb ośrodka gruntowego. Prędkość infiltracji zależy od porowatości gruntów oraz zawartości powietrza w strefie aeracji.

Przy opadach nawalnych wysokość słupa wody przybiera wartość 3 – 5 mm/min, a zdolność gruntów do wsiąkania wody - infiltracji to 0,07 – 0,2 mm/min (iły – piaski).