Geohydrologia jest to nauka o wodzie, która tworzy pierwsze zwierciadło wody gruntowej, pod powierzchnią terenu.


Rys. 1. Woda gruntowa:  a) pierwsze zw.w.g., b) zdepresjonowane zw.w.g. poprzez melioracje