Kategoria: Drenaże i melioracje

Drenaże i urządzenia wodno-melioracyjne
Drenaże i melioracje należą do zabiegów mających kształtować optymalne stosunki wodne w podłożu wynikające z potrzeb maksymalizacji plonów i upraw.  Rozstawy ciągów.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - Wykres 01 - objaśnienia - spływy jednostkowe
do obliczania spływów jednostkowych q0, q1, q2 według wzorów Iszkowskiego. q0 = 0,03117 · H· Cm · V · 0,2 – absolutna najniższa woda.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - Wykres 03 - Wielka woda zimowa
do obliczania wielkiej wody zimowej według wzoru Iszkowskiego dla terenów wybitnie nizinnych.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 04 - Wielka woda letnia i zimowa
do obliczenia  wody wielkiej letniej i zimowej według wzoru Loewego dla zlewni bez jezior.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 05 - Wielka woda letnia i zimowa na terenach z jeziorami wg wzoru Loewego
Wychodzimy z punktu na górnej krawędzi, określającego ogólną zlewnię „F", pionowo do krzywej oznaczającej zlewnię jeziora „F1", i otrzymany punkt przecięcia.. czytaj dalej
Melioracje
Dziedzina budownictwa wodnego zwana melioracją stanowi ogół zabiegów mających na celu trwałe polepszenie rolniczych, miejskich lub leśnych zdolności produkcyjnych gleb lub gruntów.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 09 - Prędkość wg wzoru Ganguilleta
do obliczania prędkości w przekrojach doliny, korytach rzek, rynnach o dowolnym kształcie i dowolnym współczynniku szorstkości.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.