Kategoria: Drenaże i melioracje

Drenaże i urządzenia wodno-melioracyjne
Drenaże i melioracje należą do zabiegów mających kształtować optymalne stosunki wodne w podłożu wynikające z potrzeb maksymalizacji plonów i upraw.  Rozstawy ciągów.. czytaj dalej
Kaskada
Kaskady są konstrukcjami przeciwdziałającymi erozyjnemu oddziaływaniu.. czytaj dalej
Rów infiltracyjny
Rów infiltracyjny ma z reguły kształt prostokątny ze ścianami.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - Wykres 01 - objaśnienia - spływy jednostkowe
do obliczania spływów jednostkowych q0, q1, q2 według wzorów Iszkowskiego. q0 = 0,03117 · H· Cm · V · 0,2 – absolutna najniższa woda.. czytaj dalej
Rów odprowadzający
Rowy odprowadzające służą do szybkiego odprowadzenia wody.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - Wykres 03 - Wielka woda zimowa
do obliczania wielkiej wody zimowej według wzoru Iszkowskiego dla terenów wybitnie nizinnych.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 04 - Wielka woda letnia i zimowa
do obliczenia  wody wielkiej letniej i zimowej według wzoru Loewego dla zlewni bez jezior.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 05 - Wielka woda letnia i zimowa na terenach z jeziorami wg wzoru Loewego
Wychodzimy z punktu na górnej krawędzi, określającego ogólną zlewnię „F", pionowo do krzywej oznaczającej zlewnię jeziora „F1", i otrzymany punkt przecięcia.. czytaj dalej
Wypływ wody przez otwory
Wzór Torricelliego na prędkość wypływu cieczy idealnej z naczynia.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.