Kategoria: Drenaże i melioracje

Melioracje
Dziedzina budownictwa wodnego zwana melioracją stanowi ogół zabiegów mających na celu trwałe polepszenie rolniczych, miejskich lub leśnych zdolności produkcyjnych gleb lub gruntów.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 09 - Prędkość wg wzoru Ganguilleta
do obliczania prędkości w przekrojach doliny, korytach rzek, rynnach o dowolnym kształcie i dowolnym współczynniku szorstkości.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 15 - Średnica drenów wg wzoru Kuttera przy a=0,27
do obliczania średnic drenów według wzoru Kuttera przy spływie jednostkowym od 0,1 do 2,0 l/s z hektara przy a = 0,27. Do wykresu 15, jak i do wykresu 14.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 16 - Przepływ wody w małych rowach
do obliczania przepływów wody w małych rowach (głębokość wody h = 0,2 – 0,7 m; szerokość dna = 0,2 – 1,6 m) i nachyleniu skarp 1 : 1 i 1 : 1,5. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 17 - Przepływ wody w rynnach i małych rowach
do obliczania przepływów wody w rynnach o ścianach pionowych, czyli o nachyleniu skarp 1 : 0 i w małych rowach (głębokość wody t = 0,2 – 0,7 m; szerokość dna czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 18 - Przepływ wody w wiekszych rowach
do obliczania przepływu w większych rowach (napełnianie h = 0,4 – 2,0 m ; dno = 0,4 – 15,0 m) o nachyleniu skarp 1 : 1 przy n = 0,030 i n = 0,025.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 20 - Przepływy w małych rowach
do obliczania objętości przepływów wody  w małych rowach (głębokość t = 0,2 – 0,7 m; szerokość dna 0,1 – 1,6 m) 0 nachyleniu skarp 1 : 1,5 przy n = 0,030 i n = 0,025.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.