Wykres 17

do obliczania przepływów wody w rynnach o ścianach pionowych, czyli o nachyleniu skarp 1 : 0 i w małych rowach (głębokość wody t = 0,2 – 0,7 m; szerokość dna s = 0,7 – 1,6 m) o nachyleniu 1 : 1 przy n = 0,030 i n = 0,025.

Układ i korzystanie z wykresu jak w objaśnieniu do wykresu 16, albo objaśnienie do wykresu 20.

Uwaga Dla znalezienia średniej szybkości wody przyjęto wzór Pozostało jeszcze 90% tekstu