Wykres 1 do obliczania spływów jednostkowych q0, q1, q2 według wzorów Iszkowskiego.

q0 = 0,03117 · H· Cm · V · 0,2 – absolutna najniższa woda, q1 = 0,03117 · H· Cm · V · 0,4 – najniższa normalna woda, q2 = 0,03117 · H· Cm · V · 0,7 – normalna woda,

Opis wykresu Prawa krawędź wykresu wyraża op Pozostało jeszcze 90% tekstu