Wykres 2

do obliczania spływów jednostkowych według Iszkowskiego, przy czym średnią roczną wodę obliczono metodą Kollisa.

współczynnik „r" w nomogramie celowo opuszczono, ponieważ wielkość jego graficznie jest nieuchwytna, a więc nie mająca znaczenia praktycznego.

 

Opis wykresu

Pozostało jeszcze 90% tekstu