Drenaże stosowane są do odwadniania gruntów poprzez zakładanie systemów drenarskich ułatwiających odpływ wody i obniżenie zw.w.g.
W rolnictwie, drenaże należą do zabiegów melioracyjnych mających kształtować optymalne stosunki wodne w podłożu wynikające z potrzeb maksymalizacji plonów i upraw.  Rozstawy ciągów drenarskich są większe dla łąk a mniejsze dla pól uprawnych.

Rys.1. Krzywa depresji pomiędzy dwoma ciągami drenarskimi
a) zwierciadło wody gruntowej , b) obniżone zwierciadło wody gruntowej po zdepresjonowaniu.

Drenaże wiążą się również z budownictwem gdzie pełnią funkcję odwodnienia terenu budowy, obniżenia zwierciadła wody gruntowej na czas prowadzenia robót fundamentowych w głębokich wykopach, osuszania obiektów budowlanych (drenaże opaskowe) itp.

Rys.2. Konstrukcja drenażu opaskowego i studni chłonnej przy obiekcie budowlanym.

 

Rys.3. Rozwój systemów drenarskich na przestrzeni lat
a) rurki ceramiczne, b) dreny PCV ciągłe karbowane, c) drenaże objętościowe z osłoną z geowłókniny,
d) dreny taśmowe z wzajemnie połączonych rurek w osłonie z geowłókniny.

 

Fot.1. Najczęściej stosowane dreny PCV w oslonie z geowłókniny i włókna kokosowego.