Wykres 13

do obliczania średnicy drenów według wzoru Vincenta przy spływie jednostkowym od 0,3 do 0,2 i więcej z 1 hektara.

Wykres 13 ułożono według wzoru Vincenta

Gdzie oznaczono:

Q = przepływ wody w ms/s L = długość przewodu w m h = spadek przewodu w m na długości L k = współczynnik zależny od średnicy drenów:

d

=

Pozostało jeszcze 90% tekstu