Wykres 16

do obliczania przepływów wody w małych rowach (głębokość wody h = 0,2 – 0,7 m; szerokość dna = 0,2 – 1,6 m) i nachyleniu skarp 1 : 1 i 1 : 1,5.

Obliczenia dla sporządzenia wykresów 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30 oparto na ogólnym wzorze

Q = F · v

przy czym szybkość v obliczono ze wzoru Canguilleta 1 Kuttera:

Pozostało jeszcze 90% tekstu