Ciecz doskonała
Pojęcie cieczy doskonałej przyjęto w celu uproszczenia i wyeliminowania trudności przy matematycznych opisach niektórych zjawisk fizycznych zwłaszcza związanych z ruchem.. czytaj dalej
Ciecz rzeczywista
Przy wszelkiego rodzaju analizach i rozwiązywaniu tematów inżynierskich stosowany jest makroskopowy sposób analizy właściwości cieczy przy całkowitym pominięciu.. czytaj dalej
Ciężar objętościowy cieczy
Ciężarem objętościowym cieczy.. czytaj dalej
Ciśnienie bezwzględne
Ciśnienie bezwzględne lub absolutne jest to ciśnienie uwzględniające oprócz ciśnienia hydrostatycznego, wywołanego ciężarem własnym cieczy.. czytaj dalej
Ciśnienie hydrostatyczne
Jest to ciśnienie cieczy wywołane jej ciężarem własnym. Ciśnienie hydrostatyczne rośnie więc z głębokością, czyli na głębokości h pod.. czytaj dalej
Ciśnienie spływowe
Przepływająca  przez grunt woda wywiera na szkielet gruntowy ciśnienie. Ciśnienie to w odniesieniu do jednostki objętości gruntu to nic innego jak ciśnienie.. czytaj dalej
Ciśnienie strumienia cieczy
Strumień cieczy wypływający z otworu lub przystawki.. czytaj dalej
Cofka
W praktyce obliczenie cofki jest niezmiernie ważne.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Hydrologia
Cyklogeneza
Jest to zespół procesów fizycznych prowadzących do powstania niżu atmosferycznego.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Hydrologia
Cyklogeneza eksplozyjna
Są to obszary niskiego ciśnienia, gdzie wiatr obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Cyrk lodowcowy
Cyrk lodowcowy (kar, kocioł lodowcowy) występuje jako półkolista, wydłużona nisza.. czytaj dalej
Czas opróżnienia zbiornika wodnego
Całkowite opróżnienie zbiornika obliczamy ze wzoru.. czytaj dalej
Czwartorzęd
Wszystkie formacje następujące po trzeciorzędzie były przez geologów i paleontologów określane dawniej łącznie mianem czwartorzędu.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.