Tab.1.  Zmienność częstości drgań od długości i prędkości rozchodzenia się fal [1]

Częstotliwość
drgań źródła
[ 1/min]
Długość fali [ m]
przy prędkości rozchodzenia się fali [m/s]
50 75 100 150 200 300 500
20 150 225 300 450 600 900 1500
60 50 75 100 150 200 300 500
100 30 45 60 90 120 180 300
200 15 22,5 30 45 60 90 150
300 10 15 20 30 40 60 100
500 6 9 12 18 24 36 60
800 3,7 5,6 7,5 11,2 15 22,5 37,5
1000 3 4,5 6 9 12 18 30
1200 2,5 3,7 5 7,5 10 15 25
1500 2 3 4 6 8 12 20
3000 1 1,5 2 3 4 6 10

Z tablicy wynika, że przy działaniu maszyn wolnoobrotowych długości fal są duże i dochodzą do kilkuset metrów. Maszyny szybkoobrotowe i wibracyjne emitują drgania o długościach mocno zredukowanych ( od kilku do kilkunastu metrów).

Literatura :

  1. Ciesielski R., Gumiński A.: O przekazywaniu się drgań na budynki przez podłoże i sposobach zmniejszania tych drgań. Konf. nt. Ocena szkodliwości wpływów dynamicznych. Kraków 1971 r.