Kieszonkowa ścinarka obrotowa SO -1 przeznaczona jest do badania oporu ścinania gruntów. Badania wykonywane za pomocą ścinarki SO-1, nie zastępują polowych i laboratoryjnych badań wytrzymałościowych gruntów wykonywanych zgodnie z obowiązującymi normami, a jedynie uzupełniają, zwłaszcza w trakcie analizy makroskopowej, wprowadzając do niej wolny od wpływu subiektywnej oceny badającego, element ilościowy. Kieszonkowa ścinarka obrotowa SO-1 jest przyrządem pozwala­jącym na bezpośredni pomiar wartości oporu ścinania gruntów. Zasada pomiaru jest taka sama jak w sondach obroto­wych FVT/krzyżakowych/ i polega na obracaniu zagłębionej w gruncie kształtki łopatkowej, z jednoczesnym pomiarem siły potrzebnej do wykonania obrotu.

Rys.1 Widok ogólny ścinarki  [2]

 

 

Pozostało jeszcze 90% tekstu