Opinia geotechniczna – rozumie się przez to dokument techniczny,

  • który w pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych, w zwięzłej  formie zastępuje dokumentacje badan podłoża gruntowego przez ustalenie warunków
     geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych, w zależności od potrzeb z wynikami badań laboratoryjnych i polowych;
  • lub określa kategorię geotechniczną obiektu budowlanego lub jej zmianę;
  • lub w drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej określa  zakres laboratoryjnych i polowych badań podłoża gruntowego, niezbędnych do wykonania obliczeń w ramach projektu geotechnicznego; 
  • lub w procesie projektowania i wykonawstwa służy do wyjaśnienia kwestii geotechnicznych istotnych dla projektanta konstrukcji obiektu budowlanego, projektanta robót geotechnicznych lub wykonawcy obiektu budowlanego;

Opinię geotechniczną podpisuje projektant konstrukcji z uprawnieniami budowlanymi.

Rodzaje potrzebnych dokumentów w zależności od warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej