Cyrk lodowcowy (kar, kocioł lodowcowy) występuje jako półkolista, wydłużona nisza lub owalne zagłębienie w masywie skalnym i otoczone z trzech stron stromymi stokami (ścianami skalnymi), a z czwartej najczęściej ryglem skalnym.


Fot. 1. Typowy cyrk lodowcowy

Twory te powstały powyżej granicy śnieżnej w wyniku  działalności erozyjnej lodowca oraz wietrzenia mrozowego. Dno cyrku lodowcowego wytworzone pod wpływem ogromnych naprężeń występujących po lodowcem występuje jako przegłębione, nachylone, schodowe, rzadziej jako płaskie. Cyrk lodowcowy ma najczęściej kształt misy z wypełniającym go jeziorem cyrkowym.
W Polsce kotły polodowcowe można znaleźć w Tatrach i Karkonoszach, zajęte przez jeziora (np. Czarny Staw pod Rysami i Morskie Oko w Tatrach).

Literatura:

  1. Klimaszewski M.: Geomorfologia. Wyd. PWN, Warszawa 1995,
  2. Samsonowicz J.: Geologia z początkami mineralogii. PZWS, Warszawa 1948.