Torfowiska niskie
Torfowiska niskie powstają w obniżeniach terenu, w dolinach rzecznych lub na terenach źródliskowych. Zasilają je wody rzek.. czytaj dalej
Torfowiska przejściowe
Torfowiska przejściowe powstają na obszarach, na których podłoże mineralne leży blisko powierzchni. Są więc zwykle płytkie. Porasta je roślinność mieszana.. czytaj dalej
Torfowiska rodzaje
Występowanie torfów na świecie związane jest z obszarami stosunko¬wo chłodnego i wilgotnego klimatu na półkuli północnej. Najwięcej torfowisk znajduje się na obszarach, które były zlodowacone w plejstocenie.. czytaj dalej
Torfowiska wysokie
Torfowiska wysokie (tzw. mszary) powstają na wododziałach, na obszarach, w których wody gruntowe lub powierzchniowe są nieruchome.. czytaj dalej
Torfy
Zgodnie z normą PN-86/B-02480 wśród gruntów organicznych wyróżnia się torfy ( T ) - grunty powstałe z obumarłych i podlegających stopniowej karbonizacji części roślin.. czytaj dalej
Trójkąt Fereta
Trójkąt Fereta jest trójkątem klasyfikacyjnym dla graficznego.. czytaj dalej
Twierdzenie Bernoulliego
Suma trzech wysokości, a mianowicie prędkości, ciśnienia.. czytaj dalej
Typowe konstrukcje nawierzchni drogowych na składowiskach
Zestawienie konstrukcji typowych rozwiązań nawierzchni drogowych na składowiskach przedstawiono na poniższych rysunkach. Konstrukcje te wynikają z wieloletniego doświadczenia w projektowaniu składowisk.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.