Torfowiska zajmują w Polsce ok. 14 000 km2, co stanowi ok. 4% powierzchni kraju. Jest to stosunkowy duży odsetek szczególnie przy trasowaniu nowych odcinków dróg kołowych lub kolejowych, budowie wszelkiego rodzaju nasypów i obwałowań ppow. oraz  planowaniu lokalizacji leśnych zbiorników ppoż. i retencyjnych. Przyj­muje się, że ok. 90% wszystkich torfowisk stanowią torfowiska niskie, 6% torfowiska wysokie i 4% to tor­fowiska przejściowe. Główne obszary torfowe występują w północnej części Polski, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Kolejną strefą występowania torfów jest pas pojezierzy z licznymi obszarami torfowisk o różnej wielkości. Największe w Polsce kompleksy torfów występują w pasie pradolin: w dolinie Biebrzy (ok. 100 000 ha, są to torfowiska Wizna, Czarne Bagno, Kuwasy, Ławki i in.) i Noteci (ok. 50 000 ha).

Fot. 1. Typowe tereny bagienne – Rejon Kiełpina

& Pozostało jeszcze 90% tekstu