Holocen
Holocen jest najmłodszą epoką Ziemi, zwaną dawniej aluwium, która trwa do czasów współczesnych. Według dotychczasowych szacunków.. czytaj dalej
Hydraulika
Hydraulika jest to nauka stosowana, rozpatrująca praktyczne zagadnienia ruchu i równowagi wody/cieczy.. czytaj dalej
Hydrogeologia
Nauka zajmująca się pochodzeniem, rozmieszczeniem, ruchem w warstwach skalnych i właściwościami fizykochemicznymi wód.. czytaj dalej
Hydrografia
Jest to nauka o wodach jako elemencie środowiska geograficznego. Zajmuje się.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Hydrologia
Hydrologia
Hydrologia to nauka o wodzie zajmująca się badaniem i opisywaniem zjawisk zachodzących w hydrosferze z uwzględnieniem krążenia wody na Ziemi.. czytaj dalej
Hydromechanika
Hydromechanika, zw. także mechaniką cieczy/płynów jest nauką teoretyczną.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.