Hydrofizyka to nauka zajmująca się fizyczną stroną zjawisk wodnych.