Hydrometria nauka obejmująca obserwacje, pomiary i doświadczalnictwo wodne.