Lepkość cieczy
Jest to opór powstający przy wzajemnym przesuwaniu się cząstek.. czytaj dalej
Lepkość cieczy
Lepkość cieczy jest jej zdolnością do stawiania oporu przy wzajemnym przesuwaniu się cząsteczek cieczy o różnych prędkościach.. czytaj dalej
Less
Ciekawym i ważnym gospodarczo osadem jest less. Swoje powstanie zawdzięcza działalności wiatru. Są to osady typowo eoliczne. Less zbudowany jest z frakcji pylastych.. czytaj dalej
Lewary
Lewary są to przewody zamknięte służące do przeprowadzania cieczy.. czytaj dalej
Liczba Frouda
Rodzaj ruchu można określić bezpośrednio z tzw. liczby Frouda.. czytaj dalej
Liczba Reynoldsa dla przepływów w rurociągach
Znajomość rodzaju panującego ruchu cieczy wewnątrz przewodu zamkniętego, posiada bardzo istotne znaczenie w praktyce hydraulicznej i hydrotechnicznej. Podczas przepływu cieczy rzeczywistej występują siły tarcia wewnątrz samej cieczy i w sąsiedztwie ścian przewodu.. czytaj dalej
Liczba Reynoldsa dla ruchu wód gruntowych
Ruch wody gruntowej odbywa się z małymi prędkościami, gdyż istnieją duże opory hydrauliczne w krętych i wąskich kanalikach. Dominujący jest ruch laminarny.. czytaj dalej
Limnologia
Limnologia to nauka o jeziorach.. czytaj dalej
Litologia
czytaj dalej
Litosfera
Jest to wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej, sięgająca.. czytaj dalej
Loewego wzór
Wzór Loewego służy do obliczania tzw. dorocznych wielkich wód, po¬chodzących albo z roztopów wiosennych (woda zimowa), albo z opadów w okresie wegetacyjnym (woda letnia).. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.