Lepkość cieczy
Lepkość cieczy jest jej zdolnością do stawiania oporu przy wzajemnym przesuwaniu się cząsteczek cieczy o różnych prędkościach.. czytaj dalej
Less
Ciekawym i ważnym gospodarczo osadem jest less. Swoje powstanie zawdzięcza działalności wiatru. Są to osady typowo eoliczne. Less zbudowany jest z frakcji pylastych.. czytaj dalej
Liczba Reynoldsa dla przepływów w rurociągach
Znajomość rodzaju panującego ruchu cieczy wewnątrz przewodu zamkniętego, posiada bardzo istotne znaczenie w praktyce hydraulicznej i hydrotechnicznej. Podczas przepływu cieczy rzeczywistej występują siły tarcia wewnątrz samej cieczy i w sąsiedztwie ścian przewodu.. czytaj dalej
Liczba Reynoldsa dla ruchu wód gruntowych
Ruch wody gruntowej odbywa się z małymi prędkościami, gdyż istnieją duże opory hydrauliczne w krętych i wąskich kanalikach. Dominujący jest ruch laminarny.. czytaj dalej
Litologia
czytaj dalej
Litosfera
Jest to wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej, sięgająca.. czytaj dalej
Loewego wzór
Wzór Loewego służy do obliczania tzw. dorocznych wielkich wód, po¬chodzących albo z roztopów wiosennych (woda zimowa), albo z opadów w okresie wegetacyjnym (woda letnia).. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.