Żwir
Żwir jest kruszywem naturalnym gruboziarnistym.. czytaj dalej
Źródła mineralne
Wody pochodzące ze źródeł mineralnych wykorzystywane są w wodolecznictwie.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia | Hydrologia
Źródła gorące
Źródła gorące powstają również w przypadkach gdy wody podziemne.. czytaj dalej
Źródła
W źródłach woda wypływa wskutek działania siły ciężkości.. czytaj dalej
Związki korelacyjne dla sond dynamicznych SD
W praktyce inżynierskiej metody badań zagęszczenia i zagęszczalności gruntu należy podzielić na.. czytaj dalej
Zwężka Venturi
Do pomiaru objętości cieczy służą naczynia przenośne.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Zszywanie geotkanin - typy szwów i ich efektywność
Połączenia można podzielić na spoiny prefabrykowane i wykonywane na miejscu. W użyciu jest wiele różnych rodzajów elementów połączeniowych.. czytaj dalej
Zlewnia i działy wodne
Wody opadowe zbierając się na powierzchni ziemi spływają w różnych kierunkach, zależnie od ukształtowania terenu i zgodnie ze spadkami.. czytaj dalej
Zlewisko
Jest to obszar obejmujący dorzecza głównych rzek.. czytaj dalej
Zjawiska krasowe
Zjawiska krasowe to proces rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, występujący w skałach zbudowanych z węglanu wapnia.. czytaj dalej
Zjawiska filtracji, przesiąków i sufozji
Z trzech rodzajów wody występującej w gruncie ( woda związana, kapilarna, gruntowa), to woda gruntowa ma najbardziej istotny wpływ na roboty fundamentowe obiektów budowlanych jak również.. czytaj dalej
Premium
Drogi i koleje
Zieleń przydrożna w pasie drogowym
Parę lat temu napisałem artykuł o barierach ochronnych. Jeżdżąc dużo na motocyklu inaczej postrzegam wiele sytuacji na drodze i w bezpośrednim sąsiedztwie.. czytaj dalej
Ziarna płaskie
Ziarna płaskie (blaszkowate) to ziarna.. czytaj dalej
Zgrzewanie geomembran
Istnieją dwie metody zgrzewania (stapiania) geomembran, które można stosować w przypadku wszystkich geomembran termoplastycznych.. czytaj dalej
Zeskok hydrauliczny
Przy wszelkiego rodzaju pompowaniu wody ze studni występują opory stawiane przez filtr studzienny oraz wynikające z naturalnych warunków hydrogeologicznych polegających.. czytaj dalej
Zbiór wzorów i tablic z hydrauliki
Prezentowane wzory dotyczą zarówno obliczania średnich prędkości przepływu.. czytaj dalej
Zbiorniki odparowujące
Budowa i późniejsza eksploatacja dróg implikuje zmiany stosunków wodnych i oddziałuje na środowisko. Zjawisko zwiększonych spływów powierzchniowych pojawia się szczególnie po intensywnych deszczach na powierzchniach.. czytaj dalej
Zatwierdzanie dokumentacji
Opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego nie wymagają zatwierdzenia. Czas ich wykonania zależy od wielkości zadania i operatywności przedsiębiorstwa.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.