Ziarna wydłużone (igiełkowate) to takie, których długość jest co najmniej 3 razy większa od szerokości.

 

Rys. 1. Ziarno wydłużone (a ⩾ 3b)