Przedstawiamy Państwu oryginalną propozycję skorzystania ze zbioru wzorów i tablic dotyczących zagadnień z hydrauliki. Zbiór ten został wydany we Wrocławiu w 1951 r. Autor tego kompendium zebrał i opracował wzory i tablice ze współczynnikami w sposób czytelny i łatwy do stosowania. Prezentowane wzory dotyczą zarówno obliczania średnich prędkości przepływu z wykorzystaniem wzorów Ganguilleta – Kuttera, Darcy, Bazina, Stricklera, Forchheimera i in., przepływów wody w przewodach pod ciśnieniem, przelewów oraz krzywych spiętrzenia. Wszystko z uzupełniającym kontekstem w postaci tablic wartości współczynników. Zestawienie tych elementów w jednym opracowaniu było i jest nadal aktualne i bardzo przydatne we wszelkiego rodzaju opracowaniach studialnych i projektach hydrotechnicznych jak i wodno-melioracyjnych.

Spis treści : I. Wzory doświadczalne na średnią prędkość przepływu : - Wzór Ganguillet-Kuttera, - Wz&o Pozostało jeszcze 90% tekstu