Wody z tych źródeł zawierają rozpuszczone różne składniki, np. :

  • sól kamienną (solanki),
  • siarkowodór ( źródła siarczane),
  • bezwodnik kwasu węglowego (szczawy).

Wody pochodzące ze źródeł mineralnych wykorzystywane są w wodolecznictwie.