Refuler
Do przerzucania urobku z barek na miejsce przeznaczenia służą refulery.. czytaj dalej
Reper
Znak geodezyjny na trwałe zastabilizowany.. czytaj dalej
Premium
Geologia
Rias
Typ wybrzeża o stromych skalistych i poszarpanych brzegach morskich. Powstał przez częściowe wypiętrzenia płyty kontynentalnej oraz zalanie pasm górskich biegnących.. czytaj dalej
Roboty ziemne - wymagania normowe i odbiory robót
Temat ten opracowano wykorzystując Instrukcję ITB Nr 427/2007 [1] z myślą o kierownikach robót, technologach oraz osobach pełniących funkcje nadzoru... czytaj dalej
Rodzaje badań polowych
Rodzaje badań podłoża i ich szczegółowość uzależniona jest od etapu planowania inwestycji lub innych zamierzeń. Tym samym podejście do tych badań jest różne.. czytaj dalej
Rodzaje badań polowych dla różnych etapów
Wybór rodzaju i zakresu metod badawczych oraz lokalizacji punktów badań należy dostosować do przewidywanego rodzaju budowli, metody posadowienia, ulepszenia podłoża i głębokości posadowienia.. czytaj dalej
Rok hydrologiczny
W praktyce hydrologicznej zamiast roku kalendarzowego stosuje się umowny rok hydrologiczny. Rozpoczęcie roku zaczyna się 1 listopada.. czytaj dalej
Rozbieżności i błędy w rozpoznaniu podłoży gruntowych
Dlaczego  poruszam ten problem ? Za dużo jest praktyk w tym zakresie, których źródłem jest powszechność przyzwolenia i rozstrzygania przetargów za 100 % ceny, pomimo zmian przepisów.. czytaj dalej
Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych
Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję warunków geologicznych, rozmiarów budowli i występujących problemów.. czytaj dalej
Rozszerzalność cieplna cieczy
Jest to zdolność cieczy do zmian objętości.. czytaj dalej
Rów infiltracyjny
Rów infiltracyjny ma z reguły kształt prostokątny ze ścianami.. czytaj dalej
Rów odprowadzający
Rowy odprowadzające służą do szybkiego odprowadzenia wody.. czytaj dalej
Równanie Bernoulliego
Przedstawia związek zachodzący między poszczególnymi elementami ruchu.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Róża pustyni
Róża pustyni jest tworem róży gipsowej.. czytaj dalej
Róża wiatrów
Jest to graficzne przedstawienie rozkładu kierunków i częstotliwości wiatrów w określonym okresie i dla danego obszaru. Na dzisiejszych mapach morskich zamiast historycznych ozdób.. czytaj dalej
Ruch burzliwy
Ruch burzliwy występuje przy większych prędkościach przepływu.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Hydrotechnika i hydraulika
Ruch burzliwy – podział
Ruch burzliwy dzieli się na.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.