Premium
Geologia
Rias
Typ wybrzeża o stromych skalistych i poszarpanych brzegach morskich. Powstał przez częściowe wypiętrzenia płyty kontynentalnej oraz zalanie pasm górskich biegnących.. czytaj dalej
Roboty ziemne - wymagania normowe i odbiory robót
Temat ten opracowano wykorzystując Instrukcję ITB Nr 427/2007 [1] z myślą o kierownikach robót, technologach oraz osobach pełniących funkcje nadzoru... czytaj dalej
Rodzaje badań polowych
Rodzaje badań podłoża i ich szczegółowość uzależniona jest od etapu planowania inwestycji lub innych zamierzeń. Tym samym podejście do tych badań jest różne.. czytaj dalej
Rodzaje badań polowych dla różnych etapów
Wybór rodzaju i zakresu metod badawczych oraz lokalizacji punktów badań należy dostosować do przewidywanego rodzaju budowli, metody posadowienia, ulepszenia podłoża i głębokości posadowienia.. czytaj dalej
Rok hydrologiczny
W praktyce hydrologicznej zamiast roku kalendarzowego stosuje się umowny rok hydrologiczny. Rozpoczęcie roku zaczyna się 1 listopada.. czytaj dalej
Rozbieżności i błędy w rozpoznaniu podłoży gruntowych
Dlaczego  poruszam ten problem ? Za dużo jest praktyk w tym zakresie, których źródłem jest powszechność przyzwolenia i rozstrzygania przetargów za 100 % ceny, pomimo zmian przepisów.. czytaj dalej
Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych
Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję warunków geologicznych, rozmiarów budowli i występujących problemów.. czytaj dalej
Róża wiatrów
Jest to graficzne przedstawienie rozkładu kierunków i częstotliwości wiatrów w określonym okresie i dla danego obszaru. Na dzisiejszych mapach morskich zamiast historycznych ozdób.. czytaj dalej
Ruch kołowy - analiza czynników niszczących
Niszczącym czynnikiem wszelkiego typu konstrukcji komunikacyjnych jest ruch kołowy wywołujący wielokrotnie powtarzalne określone obciążenia mające charakter dynamiczny. Obciążenia.. czytaj dalej
Ruch rwący wody w kanale otwartym
Ruch rwący i próg wodny towarzyszą nieodmiennie zjawiskom przechodzenia przepływu spokojnego w rwący i rwącego w spokojny.. czytaj dalej
Ruch spokojny wody w cieku
Kryterium podziału na przepływ spokojny i rwący wynika ze średniej prędkości przepływu wody.. czytaj dalej
Rusztowania
Rusztowania stanowią obecnie  najpopularniejszy i zarazem najbardziej niebezpieczny sprzęt do pracy na wysokości. Prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy na rusztowaniu powinno składać się.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.