Rewą jest wał przybrzeżny tworzący się w linii przybrzeża w wyniku załamania fali. Rewa obejmuje taras akumulacyjny akwenu.


Rys. 1. Rewa w strefie przybrzeżnej