Facja
Pojęcie typowo geologiczne związane ze sposobem wykształcenia osadów tego samego wieku czytaj dalej
Falochron
Falochron stanowi budowlę osłaniającą obszar wodny i brzeg morski przed działaniem fal i sztormów a także chroniącą ujścia rzek i portów przed wdzieraniem się fal, zapiaszczaniem oraz nanosom rumowiska wleczonego.. czytaj dalej
Falochron brzegowy
Jest to budowla chroniąca brzeg morski przed działaniem falowania morskiego i prądów morskich. Może być budowany w pewnym oddaleniu od brzegu lub jako budowle ograniczające.. czytaj dalej
Falochrony z kamieni narzutowych
Falochrony z kamieni narzutowych o różnej masie budowane są w miejscach gdzie energia fal jest stosunkowo duża.. czytaj dalej
Filtracja - warunki proste
Jest to szczególnie ważne przy doborze wszelkiego rodzaju filtrów z geosyntetykami na czele... czytaj dalej
Filtracja - warunki trudne
Jest to szczególnie ważne przy doborze wszelkiego rodzaju filtrów z geosyntetykami na czele. czytaj dalej
Filtry odwrotne
Filtry odwrotne są to warstwy gruntu o odpowiednio dobranym uziarnieniu zabezpieczające przed szkodliwymi odkształceniami filtracyjnymi.. czytaj dalej
Flisz
Flisz - zespół skał terygenicznych cechujący się wielokrotną cyklicznością.. czytaj dalej
Fluwioglacjał
Jest to ogół utworów rzeczno-lodowcowych osadzonych przez wody topniejącego lodowca. Do tego przyczynia się również woda żłobiąca pod lodowcem.. czytaj dalej
Frakcja
Jest to umowny wymiar ziaren i cząstek w ustalaniu uziarnienia gruntów. Zgodnie z normą PN-86/B-02480 rozróżnia się pięć.. czytaj dalej
Frakcje gruntów nieskalistych
W uziarnieniu gruntów nieskalistych rozróżnia się pięć.. czytaj dalej
Fundamentowanie – stany graniczne
Fundament to część obiektu, którego zadaniem jest bezpieczne przekazanie obciążeń z konstrukcji na podłoże gruntowe. W zależności od wielkości przekazywanych obciążeń a także rodzaju i stanu gruntu.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.